●Sahtel

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019

Fotokonkurss 2012 eeskirjad

2012 fotokonkursi eeskirjad
1. Osavõtuõigus
Võistlusel „Parim veterinaarne pilt 2012” võivad osaleda kõik loomaarstid ja „Parim varia pilt 2012” võivad osaleda kõik loomaarstid ja loomakliinikute töötajad ning nende pereliikmed (naine, mees, lapsed, ämm, äi, õde, vend, elukaaslane jms), v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

2. Konkursi ajakava
Võistlustööde saatmise tähtaeg on 01. oktoober 2012. Tulemused avalikustatakse 26. oktoobril 2012 Tartus Konverentsil „Veterinaarmeditsiin 2012”

3. Konkursi kategooriad
Konkurss toimub kahes kategoorias.
* Esimene kategooria (1) – „Parim veterinaarne pilt 2012”
Võistlevad fotod, mis kujutavad loomaarsti igapäevast tööd kliinikus, maastikul ja mujal. Oodatud on pildid huvitavatest erialastest juhtumistest jms
* Teine kategooria (2) – „Parim varia pilt 2012”
Võistlevad fotod kõigest mis on igapäevaelus või puhkusel huvipakkuv (loodus, loomad, putukad, taimed, inimene jms.)

4. Võistlustööde arv
Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 5 fotot kummassegi kategooriasse.

5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine
Fotosid oodatakse konkursile eelistatult digitaalselt kas http://pildid.vet.ee/ 01. augustist 2012 avatud üleslaadimislehe kaudu üle interneti jpg failidena, mille pikema külje pikkuseks on 2000 kuni 3500 pikslit või .TIF- või .JPG-failidena, mis on salvestatud PC- või MAC-formaadis CD-le. Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 10 000 pikslit. Pildifail peab olema cd-l nimetatud järgmiselt: kategooria_autorimärksõna_pildinimi.laiend (näiteks 1_ Jaan_kass.jpg; 1_Priit_metssiga.tif). Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti ja kirillitsat ning kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud failinimes osade eraldamiseks). Autor vastutab CD töökorras oleku eest. Soovitame kontrollida CD-d enne postitamist.
Fotode pikema külje serva pikkus peab olema ligikaudu 30 cm. Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Foto tagaküljele kirjutatakse pildi allkiri, autori märksõna, kategooria ja vanuserühm. Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud töid võib samuti esitada digitaliseeritult. Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi korrektsiooni. Konkursile ei või saata fotomontaaþe. Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.

6. Konkursitööde saatmine ja tagastamine
Märgusõnaga “ELÜ” varustatud pildid palume saata või tuua aadressile: Valga Loomakliinik Tartu mnt. 79c, Valga linn 68205 NB! Eraldi kinnisesse ümbrikusse palume lisada autori andmed: nimi, aadress, meiliaadress ja kontakttelefon.
Kuue kuu jooksul pärast lõpuüritust on töid võimalik kätte saada: Valga Loomakliinik Tartu mnt. 79c, Valga linn 68205. Näitustele välja valitud fotokoopiaid ei tagastata. Fotod soovitame pakkida korralikult, et kaitsta neid võimalike kahjustuste eest postis.

7. Auhinnad Võistluse auhinnafondi hetkel veel ei avaldata. Igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Peaauhinna väärtust hetkel veel ei avaldata.

8. Þürii ja hindamiskriteeriumid Þüriisse võivad kuuluda fotograafid, loomaarstid ja loodusetundjad. Hinnatakse fotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu väärtust, haruldust ja erakordsust. Þürii eeldab, et pildistamisel on kinni peetud headest tavadest.

9. Piltide kasutamine Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja 2013. aasta seinakalendris (12+1 pilti). Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada kokkuleppel autoriga ka veterinaariat edendavatel eesmärkidel.

10. Korraldajate vastutus Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta postis või laboris tehtud kahju eest.

11. Autori vastutus Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Samuti vastutab autor CD töökorras olemise eest.