●Sahtel

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019

Parimad eestikeelsed kõrgkooliõpikud anti eelmisel aastal välja veterinaaria ja mäenduse õppijatele

 
R128017.jpg16. 03. 2012.a. autasustati Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia saalis möödunud aasta parimaid eestikeelsete kõrgkooliõpikute autoreid. Auhind (3200 eurot) jagati seekord kahe kirjutaja vahel. Laureaatideks tunnistati Toivo Järvis õpiku "Veterinaarparasitoloogia" eest ning Enno Reinsalu õpiku "Eesti mäendus" eest. Õpikud andsid välja vastavalt Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus.

„See õpik on terviklik ja põhjalik käsitlus, mida oli antud valdkonnas väga vaja,“ kommenteeris õpiku autor, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nakkushaiguste osakonna professor Toivo Järvis. „Ma kaasajastasin ja töötasin ümber Jüri Parre koostatud „Veterinaarparasitoloogia“, mis anti välja 1985. aastal ja on juba teaduslikus mõttes väga vananenud. Uute osadena sai lisatud parasiitide süstemaatika ja parasitoloogia põhimõisted. Viimastel aastatel olen ainekursust õpetades tuginenud parasitoloogia üksikosi käsitlevatele omakirjutatud raamatutele, aga ilmselgelt oli vajadus kaasaegse õpiku järele väga suur“, ütles ta.

Viimastel aastakümnetel on veterinaarparasitoloogia läbi teinud märkimisväärse ja hüppelise arengu, millest antud õpik annab laialdase ülevaate. Õpiku järgi tudeerivad maaülikoolis parasitoloogia ja invasioonihaiguste ainekursusel veterinaarmeditisiini III ja IV õppeaasta üliõpilased. Samas on õpik väärtuslik ka praktiseerivatele loomaarstidele, loomakasvatajatele, arstidele, bioloogidele ja mitmete teiste valdkondade esindajatele.

Toivo Järvise „Veterinaarparasitoloogia“ koosneb kuuest raamatust, mille kogumaht on 756 lehekülge. Raamatu andis välja Tartu Ülikooli Kirjastus riikliku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine 2008-2012“ raames.