●Sahtel

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019

Kehtiva veterinaararsti tegevusloa ümbervormistamine kutsetegevuse loaks on alates 1. juulist 2014 riigilõivuvaba

 

Alates 1. juulist 2014. aastast peab veterinaararstil olema veterinaarpraksisega tegelemiseks kutsetegevuse luba, kusjuures kutsetegevuse luba antakse tähtajatult.  Enne nimetatud kuupäeva oli selleks dokumendiks kuni viieks aastaks väljastatav veterinaararsti tegevusluba.

Veterinaarkorralduse seaduse § 50 lõige 4 sätestab:

• Enne 2014. aasta 1. juulit antud veterinaararsti tegevusluba kehtib kuni kehtivusaja lõpuni. Veterinaararstile, kellele on enne 2014. aasta 1. juulit antud veterinaararsti tegevusluba, mille kehtivusaeg lõpeb 2014. aasta 1. juulil või pärast seda, toimetab loa andja lõivuvaba tähtajatu kutsetegevuse loa kätte posti teel tähtkirjaga arvestusega, et luba on kätte toimetatud hiljemalt viis tööpäeva enne kehtivusaja lõppemise tähtpäeva.

 Seega veterinaararstid, kellele on enne 2014. aasta 1. juulit antud veterinaararsti tegevusluba, mille kehtivusaeg lõpeb 2014. aasta 1. juulil või pärast seda, saavad Veterinaar- ja Toiduametilt tähtajatu kutsetegevuse loa ilma riigilõivu tasumata.