●Sahtel

2018. aasta tähtsamad sündmused:

  • 10. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 03-05. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 26-27 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2018

Lugupeetud kolleegid, 

Mul on hea meel teatada, et lõpuks, peale pea-aegu pooleaastast ooteaega, on jõudnud lõpuni Eesti marutaudivabaks riigiks kuulutamise protseduur.

Avalikustatud on Rahvusvahelise Epizootiate Büroo (Office International des Epizooties, OIE) ametlike teadaannete käesoleva aasta kolmas number, mille lehekülgedel 58-61on kõigile riikidele avalikult kättesaadav info, et Eesti on marutaudist vaba riik.

Vastavasisuline info on leitav lehelt http://www.oie.int/en/publications-and-documentation/bulletins-online/, bulletin nr. 3, 2013.

Nii eesti kui ka ingliskeelsed viited antud teabele avalikustatakse ka VTA kodulehel http://www.vet.agri.ee/.

Palun antud informatsiooni levitada asjassepuutuvate kolleegide hulgas.

 

Lugupidamisega,

 

Enel Niin

Marutaudi projektijuht