●Sahtel

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019
2015 aasta fotokonkursi tulemused
 
Parim Veterinaarne pilt 2015

 

 
1 koht Andres Reilent Kaks pead on kaks pead

 

2 koht Annyka Printsmann Vahel veab viltu

 

3 koht Riina Linnop Must lesk

 

4 koht Joel Jüsrisson lihavõtted

 

5. koht David Sargsyan Perikardiektoomia koeral

 

6 koht Tuuli Lagemaa 1 natuke elatud ning 2 täiesti elamata elu

 

  

 

Parim Varia pilt 2015

 

 
1 koht Einar Muoni  O Sole Mio!

 

2 koht Janne Orro-Taruste Restaurant only 200m

 

3 koht Einar Muoni  Minu akken 1.0.1

 

4 koht Annyka Printsmann Ütle AAA

 

5 koht Einar Muoni Värviline muusika (punane)

 

6 koht Liisi Valgre jääpeegel 

 

2015 fotokonkursi eeskirjad

1. Osavõtuõigus
Võistlusel „Parim veterinaarne pilt 2015” võivad osaleda kõik loomaarstid ja „Parim varia pilt 2015” võivad osaleda kõik loomaarstid ja loomakliinikute töötajad ning nende pereliikmed (naine, mees, lapsed, ämm, äi, õde, vend, elukaaslane jms), v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

2. Konkursi ajakava
Võistlustööde saatmise tähtaeg on 01. oktoober 2015. Tulemused avalikustatakse 30. oktoobril 2015 Tartus Konverentsil „Veterinaarmeditsiin 2015”

3. Konkursi kategooriad
Konkurss toimub kahes kategoorias.
* Esimene kategooria (1) – „Parim veterinaarne pilt 2015”
Võistlevad fotod, mis kujutavad loomaarsti igapäevast tööd kliinikus, maastikul ja mujal. Oodatud on pildid huvitavatest erialastest juhtumistest jms
* Teine kategooria (2) – „Parim varia pilt 2015”
Võistlevad fotod kõigest mis on igapäevaelus või puhkusel huvipakkuv (loodus, loomad, putukad, taimed, inimene jms.)

4. Võistlustööde arv
Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 5 fotot kummassegi kategooriasse.

5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine
Fotosid oodatakse konkursile eelistatult digitaalselt kas http://pildid.vet.ee/ 01. augustist 2015 avatud üleslaadimislehe kaudu üle interneti jpg failidena, mille pikema külje pikkuseks on 2000 kuni 3500 pikslit või .TIF- või .JPG-failidena, mis on salvestatud PC- või MAC-formaadis CD-le. Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 10 000 pikslit. Pildifail peab olema cd-l nimetatud järgmiselt: kategooria_autorimärksõna_pildinimi.laiend (näiteks 1_ Jaan_kass.jpg; 1_Priit_metssiga.tif). Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti ja kirillitsat ning kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud failinimes osade eraldamiseks). Autor vastutab CD töökorras oleku eest. Soovitame kontrollida CD-d enne postitamist.
Fotode pikema külje serva pikkus peab olema ligikaudu 30 cm. Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Foto tagaküljele kirjutatakse pildi allkiri, autori märksõna, kategooria ja vanuserühm. Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud töid võib samuti esitada digitaliseeritult. Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi korrektsiooni. Konkursile ei või saata fotomontaaþe. Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.

6. Konkursitööde saatmine ja tagastamine
Märgusõnaga “ELÜ” varustatud pildid palume saata või tuua aadressile: Valga Loomakliinik Tartu mnt. 79c, Valga linn 68205 NB! Eraldi kinnisesse ümbrikusse palume lisada autori andmed: nimi, aadress, meiliaadress ja kontakttelefon.
Kuue kuu jooksul pärast lõpuüritust on töid võimalik kätte saada: Valga Loomakliinik Tartu mnt. 79c, Valga linn 68205. Näitustele välja valitud fotokoopiaid ei tagastata. Fotod soovitame pakkida korralikult, et kaitsta neid võimalike kahjustuste eest postis.

7. Auhinnad Võistluse auhinnafondi hetkel veel ei avaldata. Igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Peaauhinna väärtust hetkel veel ei avaldata.

8. Þürii ja hindamiskriteeriumid Þüriisse võivad kuuluda fotograafid, loomaarstid ja loodusetundjad. Hinnatakse fotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu väärtust, haruldust ja erakordsust. Þürii eeldab, et pildistamisel on kinni peetud headest tavadest.

9. Piltide kasutamine Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja 2016. aasta seinakalendris (12+1 pilti). Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada kokkuleppel autoriga ka veterinaariat edendavatel eesmärkidel.

10. Korraldajate vastutus Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta postis või laboris tehtud kahju eest.

11. Autori vastutus Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Samuti vastutab autor CD töökorras olemise eest.